28. august 2011

Når inspiration bliver til kreation

Some time ago, I saw this fantastic idea on Pinterest.
I totally wanted such a great hanger for my scarves.

Then one day, I came across a bunch of old curtain rings and the idea crossed my mind!
I will make my own scarf hanger.

---

For noget tid siden så jeg denne fantastiske idé på Pinterest.
Jeg ville virkelig gerne have sådan en smart bøjle til mine tørklæder.

Pludselig en dag kom jeg så i besiddelse af en bunke gamle gardinringe, og en idé faldt mig ind.
Jeg vil lave min egen tørklædebøjle.


So, I found an un-used hanger and collected some supplies for creating a scarf hanger.
---
Så jeg fandt en ubrugt bøjle og samlede nogle redskaber sammen til at kunne kreere en tørklædebøjle.
The hanger and the curtain rings were decorated with book pages from an old hymn book
I wanted the scarf hanger to be in neutral colours, because my scarves are very colourful.
The curtain rings are attached to the hanger with small rings and hooks.
---
Bøjlen og gardinringene blev dekoreret med sider fra en gammel salmebog
Jeg ønskede at holde tørklædebøjlen i neutrale farver, fordi mine tørklæder er så farverige i sig selv.
Gardinringene er sat fast til bøjlen med små øjne og kroge.


A nice Sunday to all of you!
Rigtig god søndag, allesammen!
19. august 2011

Under foreign skies

Recently, I made another little getaway.
It was a joy to see and experience something else.
---
For nyligt foretog jeg endnu en lille afstikker.
Det var en fornøjelse at se og opleve noget nyt.

Tasting the local beverages.
Doing some scrapbooking.
Looking at street art. 

Getting new inspiration and new ideas.
I always find it very refreshing to visit foreign places.

---

Smage de lokale drikke.
Scrappe lidt i min rejsedagbog.
Kigge på 'gadekunst'. 

Samle ny inspiration og få nye idéer.
Jeg finder det altid meget fornyende at besøge fremmede steder.

---

Have a nice weekend - God weekend!8. august 2011

Nu også på dansk...


Listening to Björk: CrystallineToday, summer brings rain with thunder and lightning.
I miss the sunshine, but this is perfect weather for being creative!
Some of you may know by now that I love making my own stamps.
Now, I have made some new ones and decorated a bunch of tags with stamping.
I hang them at display on a 'clothesline'.
-
I dag bringer sommervejret regn med torden og lyn.
Jeg savner solskinsvejret, men dette er jo det perfekte vejr til at lave kreative sysler!
Efterhånden må nogle af jer have fundet ud af, at jeg elsker at lave mine egne stempler.
Nu har jeg lavet nogle nye til min samling.
Jeg har stemplet en masse manila-mærker med stemplerne og hængt dem til 'udstilling' på en snor.

---

P.S.
From now on, I will write my blog posts both in English and Danish.
As Danish is my native language I think I should write in that language as well.
Besides, I love languages!
-
Fra i dag af vil jeg både skrive mine blogindlæg på engelsk og på dansk.
Da dansk jo er mit modersmål, synes jeg, at jeg også skal skrive på dét sprog.
Desuden elsker jeg sprog!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...